Managementuitdagingen

Grondslag voor competente en veerkrachtige organisaties

STRATEGISCH COMPETENTIEDENKEN

Strategisch competentiedenken op Ensie.nl

MANAGEMENTUITDAGINGEN

 

Management is ongetwijfeld een van de meest belangrijke uitvindingen van de mensheid. Management kent veel verschillende uitdagingen en in mei 2008 is een groep organisatieleiders bijeengekomen om een plan op te stellen om management te innoveren. Het doel van de groep was om een selectie te maken van de belangrijkste hedendaagse managementuitdaging zodat de focus op deze selectie komt te liggen. Het resultaat is een selectie van 25 uitdagingen waarvan de eerste 10 zonder weinig discussie als belangrijkste worden gezien....

"Management exists for the sake of the institution’s results. It has to start with the intended results and has to organize the resources of the institution to attain these results."

1. Verzeker dat de managementactiviteiten een hoger doel dienen: zowel in theorie als in de praktijk dient management zich te focussen op het bereiken van nobele en maatschappelijk belangrijke doelen.

 

2. Volledig omarmen van de ideeën van de gemeenschap en de burgers in management systemen: Er is behoefte aan processen en voorbeelden die de onderlinge afhankelijkheid van alle groepen belanghebbenden reflecteren.

 

3. Reconstrueren van de filosofische grondslagen van management: om organisaties die meer dan alleen efficiënt zijn te realiseren moeten we lessen trekken uit gebieden als biologie, politieke wetenschap en theologie.

 

4. Verwijderen van formele hiërarchieën: er zijn voordelen aan natuurlijke structuren, waar de macht vanuit de onderkant komt en leiders ontstaan in plaats van worden benoemd.

 

5. Verminderen van angst en toename van vertrouwen: wantrouwen en angst zijn giftig voor de innovatie en de betrokkenheid en moet worden verwijderd uit de managementsystemen van morgen.

 

6. Ontwikkelen van nieuwe controlesystemen en middelen: voor het overstijgen van discipline versus vrijheid zullen nieuwe controlesystemen stimuleren van aard dienen te zijn in plaats van beperkingen op te leggen.

 

7. Herdefiniëren van de leiderschapswerkzaamheden: het begrip van de leider als een heroïsche beslissingsmaker is onhoudbaar. Leiders moeten worden herzien als architecten van open en sociale systemen gericht op het realiseren van innovatie en samenwerking.

 

8. Uitbreiden en exploiteren van diversiteit: we dienen een management systeem te creëren waarbij waarde wordt gehecht aan diversiteit, onenigheid, zowel divergentie als conformiteit, consensus en cohesie.

 

9. Strategievorming zien als opkomend proces: strategievorming in een turbulente wereld houdt rekening met de beginselen van de biologische diversiteit, selectie en behoud.

 

10. Ontmantelen van bestaande rigide organisatiestructuren: focus op meer flexibele en innovatieve structuren, en grote bedrijfsonderdelen dienen te worden opgesplitst in kleinere meer kneedbare eenheden.

 

Vrije vertaling naar Hamel, G., Moon Shots for Management, Harvard Business Review, februari 2009. Op de website www.managementlab.org/future kun je als manager een vragenlijst invullen waarbij je per uitdaging kunt aangeven hoe belangrijk je de desbetreffende uitdaging vindt en in hoeverre je organisatie al vooruitgang boekt per uitdaging.

 

Het managen van de vijf vormen van organisatorische competentiedenken is van cruciaal belang om een competente onderneming te worden.

 

Copyright V-consult 2018

Contact: arjan(at)v-consult.nl