WAARDECREATIE

Grondslag voor competente en veerkrachtige organisaties

STRATEGISCH COMPETENTIEDENKEN

Strategisch competentiedenken op Ensie.nl

WAARDECREATIE & WAARDEDISTRIBUTIE

 

Het strategisch competentiedenken is erop gericht een open systeem te realiseren waarbij er sprake is van continuïteit in waardecreatie en waardedistributie. Waardecreatie ontstaat voor de klant in de mate dat de onderneming producten of diensten levert die tegemoet komen aan de behoeften van de klant op een wijze die in overeenstemming is met de preferenties van de klant. Waardecreatie leidt uiteindelijk tot waarde voor de onderneming en een onderneming dient de ondernemingswaardete te distribueren naar de verschillende belanghebbenden (stakeholders) van de onderneming.

Onderstaand figuur geeft de vijf management uitdagingen weer die gezamenlijk de vicieuze cirkel van waardecreatie en waardedistributie vormen.

"Winst is voor een bedrijf wat zuurstof is voor de mens. Als je er niet genoeg van hebt, sta je buitenspel. Maar als je denkt dat het leven om ademhalen gaat, dan heb je het echt mis."

Het management in de competentiegerichte onderneming dient kansen te signaleren of te ontdekken om waarde in markten tot stand te brengen en het leiderschap op zich te nemen om het productaanbod te bepalen en vervolgens de gewenste producten, diensten en ervaringen te ontwikkelen en te produceren. Immers, elke onderneming kunnen we zien als een verzameling van markten en producten.

Producten (en diensten) stellen de onderneming in staat om te beantwoorden aan klantenbehoeften en klantenwensen. Een behoefte verwijst naar een toestand waarbij een persoon een tekort ervaart of zich bewust wordt van het feit dat hem of haar iets ontbreekt om bepaalde doelstellingen te bereiken. De mate waarin klanten ervaren dat producten en diensten beantwoorden aan hun behoeften en voorkeuren bepaalt de mate van (klanten)waardecreatie.

Het derde element van de vicieuze cirkel van waardecreatie en waardedistributie is dat het management van een competentiegerichte onderneming alles uit de kast moet halen voor het verwerven, behouden en ontwikkelen van de best beschikbare middelen voor het creëren en produceren van producten en diensten.

Verscheidene onzekerheden kunnen het proces van waardecreatie en waardedistributie verstoren. Het vierde element is er dan ook op gericht deze onzekerheden te managen teneinde de continuïteit van waardecreatie en waardedistributie te waarborgen.

De vijfde uitdaging voor het management is het distribueren van de gecreëerde waarde naar de leveranciers van de middelenbronnen. Het gaat hier dan vooral om efficiënte manieren te ontwikkelen, te realiseren en te beheren om de economische waarde die door de onderneming wordt gecreëerd te verdelen aan de verschillende leveranciers van de middelen. In dit proces moet het management rekening houden met alle wensen en belangen van de verschillende belanghebbenden, teneinde de waardedistributie optimaal te organiseren. De mate waarin de onderneming haar sociale of maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, speelt bij deze vijfde uitdaging dan ook een belangrijke rol.

 

Ondernemingswaarde & waardedistributie

De beschikbare ondernemingswaarde stelt bedrijven in staat om bestaande middelen te versterken, te herschikken of te (re)organiseren. Denk hierbij aan gebouwen, infrastructuur, personeel en technologie. Maar ondernemingswaarde biedt eveneens de mogelijkheid om via belanghebbenden middelen te verwerven die de onderneming niet zelf op kan bouwen (bijvoorbeeld grondstoffen), niet zelf op wil bouwen (omdat leveranciers de middelen efficiënter beschikbaar kunnen stellen) of niet zelf op mag bouwen (zoals vergunningen en infrastructuur). Zo kan de onderneming winst gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe personeelsleden (met unieke, nog niet voorhanden zijnde kennis) aan te werven, om aandeelhouders, banken en kredietverstrekkers te motiveren om blijvend investeringsmiddelen beschikbaar te stellen, om nieuwe leveranciers aan te trekken of om betere leveringsvoorwaarden te verkrijgen.

Waardedistributie is het proces waarbij de onderneming een deel van haar ondernemingswaarde (winst, cashflow, omzet, beurswaarde, etc.) aanwendt om tegemoet te komen aan de belangen van haar stakeholders. Er zijn veel vormen van waardedistributie, bijvoorbeeld: leveranciers sneller betalen (dan nodig), innoveren in nieuwe producten, verbeteren van de productkwaliteit zodat de klant er beter van wordt, investeren in vermindering van het energieverbruik, enzovoort.

De vormen die de onderneming uiteindelijk zal toepassen, zullen alleen beperkt worden door de mate waarin het management innovatief en creatief kan nadenken over belangen en wensen van stakeholders en over manieren om hieraan tegemoet te komen (Heene, et al, 2012).

 

Leestips:

> Heene, A, Vanhaverbeke, J., Vermeylen, S. (2012), Praktijkboek Strategie: routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie, Lannoo.

> Jonker, J. (red.) (2014), Nieuwe business modellen: samen werken aan waardecreatie, Academic Service.

> Vernhout, A. (2015), Duurzaam ondernemen met het strategisch competentiedenken, Lulu.

 

Copyright V-consult 2018

Contact: arjan(at)v-consult.nl