PUBLICATIES

Grondslag voor competente en veerkrachtige organisaties

STRATEGISCH COMPETENTIEDENKEN

Strategisch competentiedenken op Ensie.nl

PUBLICATIES

 

Hieronder vind je een overzicht van relevante publicaties over het strategisch competentiedenken en over competentiegericht organiseren en werken.

Duurzaam ondernemen met het strategisch competentiedenken (ISBN: 9781471038020)

 

Duurzaam ondernemen gaat in de kern over het organiseren van wat maatschappelijk gezien van waarde is, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het hier en nu maar ook met toekomstige generaties. Het verleden wijst uit dat ondernemingen en organisaties het vizier in de regel gericht hebben op de creatie van waarde voor de korte termijn, waarbij alleen het financiële resultaat van belang is. Voor een transitie naar zelfregelende en veerkrachtige organisaties, die de samenleving continu dienen, is een fundamentele verandering in denken en organiseren noodzakelijk.

Strategisch competentiendenken vormt uitdaging voor management

 

Voor een transitie naar zelfregelende en veerkrachtige organisaties, die de samenleving continu dienen, is een fundamentele verandering in denken en organiseren noodzakelijk. Het strategisch competentiedenken kan daar- aan een belangrijke bijdrage leveren. In dit artikel de vijf managementuitdagingen voor strategisch competentiedenken toegelicht. Ook worden er vijf vormen van organisatorische competentiesbesproken om te komen tot een competente onderneming.

Making sustainability work at Starbucks (E-book)

 

This e-book emphasis a call for action on leaders and managers for shifting towards multiple value creation, but does not seek this value creation at the expense of the environment or society’s needs. The past shows us that organizations are mainly focused on creating value for the short term and organizations are designed and managed for this short-term purpose, which lead to massive wasting, exhaustion, scarcity and even destruction of resources. If this logic continuous, the future of our society on this planet is at stake. The competence perspective provides organizations and its management a systemic approach to build and leverage competences for continuous multiple value creation.

Ontwerp van een competentiebeloningssysteem

 

Bij competentiebeloning worden medewerkers beloond voor de competenties die ze bezitten of ontwikkeld hebben, in combinatie met de geleverde prestaties. Binnen het managementteam van een grote dienstverlener leefde de gedachte met behulp van competentiebeloning de prestatiegerichtheid van alle medewerkers te verhogen.

De vraag was echter, hoe deze gedachte kon worden vertaald naar een concreet ontwerp van een competentiebeloningssysteem. De werkwijze in dit artikel is voor een deel het resultaat van een uitgebreide studie naar het ondernemingsbreed en integraal implementeren van het strategisch competentiedenken in het bedrijfsleven.

Van competentiedenken naar competentiebedrijf

 

De vertaalslag tussen competenties van medewerkers en realisatie van de ondernemingsdoelstellingen wordt nog maar weinig gemaakt. Met dit voor een grote ICT-dienstverlener ontwikkelde competentie-framework wordt een concrete, stap-voor-stap benadering geboden die uiteindelijk tot duurzaam concurrentievoordeel leidt. De toegevoegde waarde ervan zit vooral in het gestructureerd en systematisch toepassen van de acht stappen uit het framework.

Van competentiedenken komen tot een competentiebedrijf betekent dat de toegevoegde waarde van competentiedenken vooral zit in het gestructureerd en systematisch toepassen van het competentieframework.

Werken aan de WEconomy: duurzaamheid coöperatief organiseren (red. Jan Jonker) (ISBN 9013109375)

 

Hoofdstuk 12: Duurzaam ondernemen met het strategisch competentiedenken: een open systeembenadering voor continue waardecreatie en waardedistributie.

 

Met het strategisch competentiedenken hebben ondernemingen een open systeembenadering voorhanden om continue (meervoudige) waardecreatie en waardedistributie te organiseren en te managen.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe ondernemingen op basis van het strategisch competentiedenken duurzaamheid dienen te organiseren. Koffieretailer Starbucks is wat dit betreft illustratief.

 

Management challenges in the competence-based organization (E-book)

 

The focus of this article is on the specific challenges management faces when applying competence-based strategic management for the realisation of organization goals and objectives, in order to develop sustainable competitive advantage. A theoretical framework in combination with a step-by-step plan has been developed. The step-by-step plan includes the main challenges which are related to the strategic application of competence-based management. These challenges are explained by means of eight (process) phases. Before continuing with these eight phases, the theory of competence-based management is explained in more detail.

 

Management uitdagingen in de competentiegerichte onderneming. Concurreren met grote dynamiek.

 

Al is de toekomstige concurrentiepositie van een onderneming moeilijk te voorspellen, dat wil niet zeggen dat een beheersbare opbouw van concurrentievoordeel onmogelijk is. Het strategisch competentiedenken kan daar- aan een belangrijke bijdrage leveren. In dit artikel de vijf managementuitdagingen voor strategisch competentiedenken toegelicht. Ook worden er vijf vormen van organisatorische competentiesbesproken om te komen tot een competente onderneming.

 

Strategisch werken met competenties: theorie en praktijk van het competentiedenken (ISBN 9024416779)

 

Dit boek speelt in op de behoefte aan een concrete en duidelijke werkwijze voor het operationaliseren van het competentiedenken. Vooral in kleine en middelgrote ondernemingen met een hoge resultaatgerichtheid [of de behoefte hieraan] biedt dit boek ondersteuning. Deze werkwijze is ontwikkeld in het bedrijfsleven, maar het is ook toepasbaar binnen gemeenten, onderwijsinstellingen of zorginstellingen. Immers, instellingen als deze zijn ook organisaties met een missie, doelen en medewerkers, waar resultaatgericht werken steeds belangrijker wordt.

 

Recensie

The New Strategic Management: Organization, Competition, and Competence (ISBN 9780471344001)

 

Building on the fundamental tenets of competence-based strategic management, The New Strategic Management clearly defines a new conceptual foundation for strategic thinking and action.

Authors Ron Sanchez and Aime Heene offer a clear framework that incorporates the essential features of traditional strategy analysis within the dynamic, systemic, cognitive, and holistic views of organizations, competition, and cooperation that have emerged under the competence banner in the past decades.

 

Focus op competentieontwikkeling

 

Voor het coachen van medewerkers ten aanzien van de persoonsgebonden competenties zijn er vijf kernelementen waarop een medewerker zich kan focussen in het ontwikkelingsproces van huidig gedrag naar toekomstig gedrag. Dit zijn de kernelementen: leren, integreren, inspireren, differentiëren en feedback. Focus op deze kernelementen stimuleert de creatie van een stelsel waarinpersoonlijke ontwikkeling optimaal tot zijn recht komt. De ontwikkeling van gedrag staat centraal in het ontwikkelingsproces aangezien de competentieontwikkeling van medewerkers wordt vastgesteld met behulp van gedragscriteria. Gedragscriteria zijn observeerbare criteria op basis waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre een medewerker een competentie bezit c.q. toepast. Met behulp van een focusscan kan in de eigen situatie worden beoordeeld of de verschillende elementen van focusmanagement worden gebruikt om het ontwikkelingsproces in te richten.

Dynacenter: altijd toegang tot de juiste competenties

 

In een tijdperk van toenemende economische druk en schaarste van resources, is het dynamisch organiseren van continue waardecreatie - benutten van competenties - essentieel om te kunnen voortbestaan als onderneming. Maar wat is daarin nu cruciaal? Ondernemingen dienen op gecoördineerde wijze de juiste middelen, zoals kennis, professionals, technologie, kapitaal, toegang tot markten en informatie te benutten voor de realisatie van duurzame klantwaarde. Ondernemingen en werkende professionals dienen over het vermogen te beschikken om zich continu aan te passen aan veranderingen en toenemende complexiteit in werk en processen. Hiermee creëren ze wendbaarheid in de organisatie van continue waardecreatie. Ondernemingen dienen met een strategische personeelsplanning adequaat te anticiperen op de doelstellingen van de onderneming en de gewenste competentiebehoefte. De effectiviteit van de interne organisatie wordt verhoogd door integratie van doelstellingen, uitvoeringsplannen, financiële middelen, technologische kaders en de beschikbaarheid van de juiste competenties op de juiste tijd en plaats.

Idealiter dienen ondernemingen dan ook altijd toegang te hebben tot de juiste bekwaamheden van werkende professionals, in combinatie met een doelgerichte sturing op prestaties en waardecreatie.

Copyright V-consult 2018

Contact: arjan(at)v-consult.nl