Disclaimer

Grondslag voor competente en veerkrachtige organisaties

STRATEGISCH COMPETENTIEDENKEN

Strategisch competentiedenken op Ensie.nl

Competentiedenken.nl is een portal voor iedereen die informatie zoekt over het strategisch competentiedenken. De portal bundelt de specifieke onderwerpen binnen het strategisch competentiedenken en hiermee voorziet competentiedenken.nl in een behoefte (gratis), op een onafhankelijke wijze. Bruikbare tips over de content van de portal competentiedenken.nl zijn te allen tijde welkom. www.competentiedenken.nl is actief sinds 2004.

 

Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze website is/zijn samengesteld en geschreven met alle redelijke zorg en met de bezoeker van deze website in gedachten. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is en zonder voldoende inzicht in de specificaties van elk individu, elke groep individuen, elke onderneming, organisatie of zaak kunnen wij niet garanderen dat het gebruik van deze informatie het door de cli├źnt eventueel te verwachten resultaat heeft, noch kunnen we garanderen dat advies en strategie├źn hierop geschikt zullen zijn voor elk geval afzonderlijk.

 

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van competentiedenken.nl. Elk onbevoegd gebruik van enig materiaal van deze website is in strijd met het auteursrecht of het handelsmerk en andere wetgeving. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website competentiedenken.nl, wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande

 

Disclaimer!

Competentiedenken.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze website of op welke hieraan verbonden website dan ook, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze website of op enige aan deze website verbonden andere website. Competentiedenken.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van of de inhoud op of via enige dergelijke hieraan verbonden website.

 

Arjan Vernhout

 

Copyright V-consult 2018

Contact: arjan(at)v-consult.nl